مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات تعداد ۷۹ دستگاه سیستمهای غبارگیری شرکت سیمان تهران

شرکت سیمان ایلام (سهامی عام) در نظر دارد اجرای عملیات خرید، سرویس دهی، تحویل و توزیع غذای مصرفی پرسنل مجتمع صنعتی سیمان ایلام را که شامل (صبحانه، نهار، شام) می باشد از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و مرتبط با کار مربوطه واگذار نماید.

مناقصه اجرای عملیات بارگیری، حمل، انتقال، ردکردن و دپوی کلینکر، گچ، آهک، پوزولان، بوکسیت، ضایعات مجتمع سیمان تهران

مناقصه اجرای عملیات بارگیری، حمل، انتقال، ردکردن و دپوی کلینکر، گچ، آهک، پوزولان، بوکسیت، ضایعات مجتمع سیمان تهران

مناقصه عملیات خرید ، سرویس دهی ، تحویل و توزیع غذای مصرفی پرسنل مجتمع صنعتی سیمان ایلام

مناقصه بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات مکانیک و تجهیزات برقی ، راهبری و کنترل تأسیسات و نظافت صنعتی و محوطه خط تولید واحد ۴ سیمان تهران

مناقصه تأمین تعداد ۶۶ نفر نیروی انسانی جهت مجتمع و بارگیرخانه های سیمان تهران

مناقصه عمومی سنگ گچ خرد نشده سیمان تهران

مناقصه عمومی مدیریت تعداد ۳۱۶ نفر نیروی انسانی مجتمع صنعتی سیمان ایلام