مناقصه عمومی عملیات نگهداری فضای سبز واحد هفتم و مجتمع صنعتی سیمان تهران

شرکت سیمان ایلام در نظر دارد پیمانهای زیر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

شرکت سیمان تهران در نظر دارد اجرای عملیات تعمیر و نگهداری روزانه تجهیزات خطوط تولید مورد نیاز مجتمع صنعتی را به صورت مناقصه برگزار نماید.

شرکت سیمان تهران در نظر دارد خرید صد و پنج هزار تن سنگ بوکسیت با آنالیز شیمیایی مورد نیاز مجتمع صنعتی را برگزار نماید.

شرکت سیمان تهران در نظر دارد نسبت مناقصه عملیات توسعه، آماده سازی، استخراج، بارگیری و حمل ۷۵۰هزار تن باطله در مجتمع صنعتی سیمان تهران را برگزار نماید.

شرکت سیمان تهران در نظر دارد نسبت به مناقصه خرید ۱۰۵۰۰۰ تن سنگ گچ خورد نشده (کلوخه) جهت تحویل به مجتمع صنعتی و واحد هفتم را از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید.

شرکت سیمان ایلام در نظر دارد نسبت به حمل مقدار ۱۰ ده هزار تن کلینکر طی مدت ۲۰ بیست روز از مجتمع صنعتی به مقصد بندر خرمشهر را از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید.

شرکت سیمان تهران در نظر دارد اجاره یک دستگاه لودر باب کت حداقل پنج تن با اپراتور جهت واحد هفتم مجتمع صنعتی را از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید.

شرکت سیمان تهران در نظر دارد تأمین تعداد ۳۴ نفر نگهبان جهت دفترمرکزی ، مجتمع ، واحد هفتم و معادن مربوطه خود را از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید.

شرکت سیمان ایلام در نظر دارد برای شناسایی و انتخاب پیمانکار جهت تامین ۳۲۲ نفر نیروی انسانی موقت طی مناقصه اقدام نمایند.