مناقصه عملیات خرید ، سرویس دهی ، تحویل و توزیع غذای مصرفی پرسنل مجتمع صنعتی سیمان ایلام

مناقصه بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات مکانیک و تجهیزات برقی ، راهبری و کنترل تأسیسات و نظافت صنعتی و محوطه خط تولید واحد ۴ سیمان تهران

مناقصه تأمین تعداد ۶۶ نفر نیروی انسانی جهت مجتمع و بارگیرخانه های سیمان تهران

مناقصه کلیه عملیات معدنکاری مجتمع سیمان تهران

مناقصه عمومی سنگ گچ خرد نشده سیمان تهران

مناقصه عمومی مدیریت تعداد ۳۱۶ نفر نیروی انسانی مجتمع صنعتی سیمان ایلام

مناقصه عمومی کلیه عملیات معدنکاری مجتمع سیمان تهران

مناقصه عمومی عملیات کیسه زنی،بارزدن کیسه های سیمان برروی کامیون، نظافت، نگهداری، تعمیرات و سرویسکاری روزمره برقی و مکانیکی خطوط بارگیرخانه مجتمع صنعتی سیمان ایلام

مناقصه عمومی تأمین نیروی انسانی و ملزومات مورد نیاز جهت عملیات پشتیبانی تولید در واحد هفتم و مجتمع سیمان تهران