شرکت سیمان ایلام در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکاران فعال و واجد شرایط در بخش معادن از طریق آگهی اقدام نماید.

آگهی مناقصه تامین ۴۴۰ نفر نیروی انسانی جهت خطوط کارخانه سیمان ایلام

شرکت حمل و نقل پویا مانشت بار سهامى خاص (متعلق به سیمان ایلام) در نظر دارد تعداد ۳۰ دستگاه کامیون کشنده صفر کیلومتر از طریق مناقصه عمومى با شرایط ذیل خریدارى نماید.

آگهی مناقصه اجرای کفپوش سالن ورزشی چند منظوره مجتمع صنعتی سیمان ایلام

آگهی مناقصه خرید، سرویس دهی، تحویل و توزیع غذای مصرفی پرسنل مجتمع صنعتی سیمان ایلام

مناقصه حمل ۵۰ هزار تن کلینکر از کارخانه سیمان ایلام تا بندر امام (ره)

شرکت صنایع سیمان نهاوند ( سهامی خاص ) در نظر دارد آجرهای نسوز ضایعاتی کارخانه خود را به وزن تقریبی ۵۰۰٫۰۰۰ کیلوگرم از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . لذا از کلیه متقاضیان دعوت میگردد به منظور دریافت اسناد مزایده از تاریخ چاپ آگهی به مدت ۱۰ روز کاری مراجعه نمایند.

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی خاص) در نظر دارد تعداد دو عدد پوسته غلتک مستعمل آسیاب مواد خود را به وزن تقریبی ۱۳٫۵۰۰ کیلوگرم از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . لذا از کلیه متقاضیان دعوت میگردد به منظور دریافت اسناد مزایده از تاریخ چاپ آگهی به مدت ۱۰ روز کاری مراجعه نمایند.

مناقصه مرمت و بازسازی نمای بیرونی ساختمان اصلی دفتر مرکزی شرکت سیمان تهران

مناقصه عملیات استخراج و حمل مواد اولیه مورد نیاز خود از معادن آهک به کارخانه سیمان نهاوند