سمینار توسعه، طرح و اجرای رویه های بتنی هم زمان با نهمین نمایشگاه بین المللی سیمان و بتن در محل نمایشگاه های بین المللی تهران در روز شنبه ۲۶ دی ماه با حضور مدیرعامل شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع معدنی کاوه پارس برگزار شد.


به گزارش پایگاه خبری بنیاد مستضعفان به نقل از روابط عمومی هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس محوریت و موضوعات این سمینار که با حضور دکتر آخوندی وزیر  راه و شهرسازی، دکتر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین مهندس اتابک مدیر عامل هلدینگ و رییس  انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان برگزار شد در خصوص روش های طراحی، کنترل کیفی، تعمیرات و نگهداری و سایر موضوعات فنی و اقتصادی مربوط به رویه های بتنی و پتانسیل های استفاده از سیمان در این رویه ها و زیرسازی راه ها بود.
بنابراین گزارش  مهندس اتابک به عنوان اولین سخنران این سمینار گزارشی در خصوص صنعت سیمان با محوریت طرح های توسعه ای، افزایش ظرفیت، تولید، مصرف و صادرات چند سال اخیر ارائه کرد.
 همچنین وی  تصریح کرد که در سال های اخیر صنعت سیمان با رشد انفجارگونه ای در تولید و افزایش ظرفیت همراه بوده است، ولیکن این رشد سریع هم زمان با توسعه سایر ارکان  صنعت از جمله بازاریابی و بازارسازی، زیرساخت ها و حمایت های دولتی  همراه نبوده است.
مهندس اتابک در ادامه بر لزوم توجه و برنامه ریزی جهت توسعه موازی تمام ارکان وابسته، فرهنگ سازی و برگزاری مستمر چنین سمینارهایی در راستای رشد و توسعه صنعت سیمان تاکید کرد.