شرکت حمل و نقل پویا مانشت بار سهامى خاص (متعلق به سیمان ایلام) در نظر دارد تعداد ۳۰ دستگاه کامیون کشنده صفر کیلومتر از طریق مناقصه عمومى با شرایط ذیل خریدارى نماید.

آگهی مناقصه اجرای کفپوش سالن ورزشی چند منظوره مجتمع صنعتی سیمان ایلام

آگهی مناقصه خرید، سرویس دهی، تحویل و توزیع غذای مصرفی پرسنل مجتمع صنعتی سیمان ایلام

مناقصه حمل ۵۰ هزار تن کلینکر از کارخانه سیمان ایلام تا بندر امام (ره)

خبر

سیمان ایلام برنده تندیس جایزه ملی انرژی در بخش «تمام فرآیندهای انرژی بر» در سال ۱۴۰۰ شد

خبر

مجمع عمومی سالیانه منتهی به ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۹ شرکت سیمان ایلام (سهامی عام) برگزار شد

شرکت صنایع سیمان نهاوند ( سهامی خاص ) در نظر دارد آجرهای نسوز ضایعاتی کارخانه خود را به وزن تقریبی ۵۰۰٫۰۰۰ کیلوگرم از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . لذا از کلیه متقاضیان دعوت میگردد به منظور دریافت اسناد مزایده از تاریخ چاپ آگهی به مدت ۱۰ روز کاری مراجعه نمایند.

شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی خاص) در نظر دارد تعداد دو عدد پوسته غلتک مستعمل آسیاب مواد خود را به وزن تقریبی ۱۳٫۵۰۰ کیلوگرم از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . لذا از کلیه متقاضیان دعوت میگردد به منظور دریافت اسناد مزایده از تاریخ چاپ آگهی به مدت ۱۰ روز کاری مراجعه نمایند.