بهبود مسایل زیست محیطی کارخانه سیمان ایلام

بدون شک صنعت سیمان به واسطه ماهیت آن، که برداشت مواد از زمین و انجام مراحل برداشت، خردایش، سایش، پخت و مجدد سایش و بارگیری است، باعث غبار خواهد شد.

کارخانه صنعتی سیمان ایلام در راستای حفظ محیط زیست و رسالت این مجتمع در کنار تولید مستمر و پایدار، تولیدی سبز ، ایمن و سالم بوده و از ابتدای سال 1402 اقدام به اجرای برنامه‌هایی مطابق طرح جامع زیست محیطی نمود که تمامی کارهای انجام شده در راستای قرار گیری این مجتمع در محـدوده استانداردهـای مـلی و بین المللی و نهایتاً رسیـدن به صنعـت سبز می باشد.

در سال 1402 با توجه به مناسب بودن شرایط خط2 ، تولید این کارخانه در تعمیرات پیش بینی شده اقدام یه تعمیرات اساسی الکتروفیلتر‌های مواد خام، گریت کولر کوره و غبارگیرهای محلی گردید.

در کنار تعمیرات، خرید و نوسازی تجهیزات غبارگیرها ، تجهیزات و قطعات پیش نیاز و موثر بر افزایش راندمان الکتروفیلترها مانند امرژن تیوب سیکلونهای پیش گرمکن، سیلینگ کوره ترمیم کامل برج خنک کن، تعویض اکسپنشن‌ها ، تعویض کامل کیسه‌های بگ هاووس و موارد متعدد دیگری با هزینه بالغ بر چند صد میلیارد ريال انجام گرفت و هم اکنون شرایط دودکش‌های خطوط تولید در حد بسیار مطلوب و در حدود استاندارد می‌باشند.

کاربرد امرژن تیوبها در داخل سیکلونهای پیش گرمکن تاثیر بسیار زیادی در مهار غبار و برگشت آن به سیستم پخت دارند و قبل از رسیدن به الکتروفیلتر مجدداً به سیستم باز می‌گردد که علاوه بر کاهش غبار به صورت چشم گیر ، باعث افزایش راندمان سیستم نیز می‌شود.

تعمیرات اساسی و کامل داخل الکتروفیلتر مواد خام و الکتروفیلتر گریت کولر

جهت رسیدن به راندمان کامل الکتروفیلتر شامل تنظیم صفحات جذب غبار ، تنظیم و تکمیل الکترودهای انتقال برق، تنظیم، جوشکاری و تکمیل سیستم ضربه زنهای داخلی فیلتر و بسیاری موارد که در راندمان فیلتر تاثیر دارند.

انجام تعمیرات اساسی الکتروفیلتر گریت کولر و خرید قطعات خارجی ضربه زن ، سرویس کامل بگ فیلتر (غبارگیری محلی) ، تعویض تعداد 4140 عدد کیسه فیلتر ، تعویض بلبرینگها ، تسمه ها و ضربه زنها که غبار دپارتمانی در این خط به حداقل میزان لازم رسید و بعضأ غباری نداریم.

انجام تعمیرات و تعویض تمامی اکسپنشن‌های خطوط تولید

انجام تعمیرات کامل بدنه کولینگ تاور (برج خنک کن) به میزان قابل توجهی ورق کشی و نشت بندی انجام گرفت و تمامی نازلهای آب پاش تعویض شدند. کارکرد صحیح برج خنک کن تأثیر بسیار زیادی بر روی راندمان الکتروفیلتر مواد خام دارد.

برج خنک کن :

برج خنک کن با اسپری کردن حجم بسیار زیادی آب بد داخل سیستم قبل از رسیدن غبار به داخل الکتروفیلتر علاوه بر اتومایز کردن آب جهت خنک کاری وکاهش سرعت گاز باعث جذب راحت تر غبار در داخل الکتروفیلتر میگردد.

در این تعمیرات تمامی مسیرهای انتقال آب رسوب زدایی و تخلیه شدند. به تعداد مورد نیاز شیرهای فشار قوی ، نازل‌های پاشش خریداری و نصب گردید ، کارکرد صحیح این برج تاثیر بسیار زیادی بر روی راندمان فیلتر مواد خام خواهد داشت.

طبق برنامه ریزی انجام شده ، این کارخانه در نظر دارد در سال جاری 1403 مجدداً نسبت به تعمیرات اساسی در الکتروفیلترهای مواد خام و الکتروفیلتر گریت کولر و همچنین بگ فیلتر ها (غبارگیرهای محلی) اقدام نماید.

 

ايجاد فضاي سبز ، نهال كاري و هرس تمامی فضای سبز و درختان داخل و خارج کارخانه