آگهی استخدام در شرکت سیمان تهران (اسفند 1401)

شركت سیمان تهران در نظر دارد به منظور تامین و تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود، واقع در تهران ، از بین واجدین شرایط زن و مرد در مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه استخدام نماید. لذا آگهی استخدام به پیوست جهت متقاضیان اعلام می‌گردد.

متقاضیان شرکت در آزمون می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت ‌نام از تاریخ 1401/12/02 به پایگاه اینترنتی ایران آزمون مراجعه نموده و حداکثر تا تاریخ 1401/12/12 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

دریافت آگهی استخدام شرکت سیمان تهران