جایزه تندیس انرژی سال 1400

افتخـــــــــاری دیگر برای سیمان ایــــــلام

تقدیر از سیمان ایلام در جایزه ملی مدیریت انرژی

سیمان ایلام برنده تندیس جایزه ملی انرژی در بخش «تمام فرآیندهای انرژی بر» در سال ۱۴۰۰ شد

به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان ایلام، جایزه ملی مدیریت انرژی در حوزه های تمام فرآیندهای انرژی بر و پروژه های صرفه جویی انرژی برگزار گردید که ۲۲ شرکت به مرحله پایانی جایزه ملی مدیریت انرژی راه یافتند.
در این میان شرکت سیمان ایلام حائز دریافت جایزه تندیس برنزی این دوره در تمام فرآیندهای انرژی بر شد.
متقاضیان این جایزه، صنایع شاخص در شاخه‌های مرتبط با استانداردهای معیار مصرف را در برمی‌گیرد که می‌توان به صنایع پتروشیمی، سیمان و … اشاره کرد. بر اساس این گزارش، صنایعی که برای آنها از طریق سازمان ملی استاندارد ایران، استاندارد معیار مصرف انرژی تدوین شده، می‌توانند متقاضی شرکت در این جایزه باشند. انطباق با استاندارد معیار مصرف به‌عنوان حداقل قانون و الزام برای محدودیت در مصرف، اصلی‌ترین بخش الگوی ارزیابی این جایزه است.