طی حکمی از سوی آقای مهندس سارانی مدیر عامل شرکت سیمان ایلام، آقای دکتر سجاد یاری به عنوان مدیریت مجتمع صنعتی سیمان ایلام و آقای مهندس شیرزاد گل محمدی به عنوان معاونت بازرگانی این مجتمع منصوب شدند.

لازم به ذکر است آقای دکتر یاری با سابقه بیش از ۱۷سال در صنعت سیمان و در گذشته در سِمت های مدیر برق و جانشین مدیر کارخانه انجام فعالیت نموده و همچنین مهندس گل محمدی با سابقه بیش از هجده سال در صنعت سیمان در سمت های مدیر بازرگانی و مدیرعامل پویا مانشت بار، مشغول به خدمت بوده است.