به اطلاع سهامداران محترم می رساند که مهلت پذیره نویسی حق تقدم شرکت سیمان ایلام تا تاریخ 31 / 01 / 1399 تمدید گردید لذا از سهامدارانی که  دارای سهام حق تقدم این شرکت در مجمع فوق العاده 5 / 11 / 98 بوده و یا اقدام به خرید سهام حق تقدم نموده اند می باید  جهت  تبدیل سهام حق تقدم به سهام عادی به ازاء هر سهم حق تقدم ، مبلغ 1000 ریال به حساب بانکی شرکت سیمان ایلام  به شماره 27522882 نزد بانک تجارت شعبه کوشک واریز نموده و جهت ثبت در سیستم مالی  اصل فیش بانکی را به آدرس تهران میدان فردوسی خیابان شهید تقوی کوچه شهید انوشیروانی پلاک 5 (کدپستی1145687813) یا به شماره فاکس 66341483-021 ارسال نمایند.

لازم به ذکر است که در صورت عدم واریز مبلغ اسمی (مبلغ 1000 ریال بابت هر سهم حق تقدم) به حساب شرکت تا تاریخ 31/01/99 کلیه سهام حق تقدم استفاده نشده به فروش رفته و به حساب بانکی اشخاص صاحب سهم واریز خواهد گردید.

جهت هر گونه سوال با واحد امور سهام شرکت به شماره 66341461-021 داخلی 113 تماس حاصل فرمایید.