به اطلاع سهامداران محترم می رساند که باتوجه به امکان معاملات سهام حق تقدم شرکت سیمان ایلام از تاریخ 16 / 11 / 98 لغایت 16 / 01 / 99، سهامدارانی که  دارای سهام حق تقدم این شرکت به هر در مجمع فوق العاده 05 / 11 / 98 بوده و یا اقدام به خرید حق تقدم در دوره مذکور شده اند در صورت تمایل به تبدیل سهام حق تقدم به سهم شرکت ملزم به واریز مبلغ اسمی به ارزش1000 ریال در ازاء هر سهم حق تقدم به حساب بانکی شرکت سیمان ایلام  به شماره 27522882 نزد بانک تجارت کوشک اقدام بوده و جهت ثبت در سیستم مالی  اصل فیش بانکی را به آدرس تهران میدان فردوسی خیابان شهید تقوی کوچه شهید انوشیروانی پلاک 5 (کدپستی1145687813) ارسال نماید.

لازم به ذکر است که در صورت عدم واریز مبلغ اسمی (مبلغ 1000 ریال بابت هر سهم حق تقدم) به حساب شرکت تا تاریخ 16/01/99 کلیه سهام حق تقدم استفاده نشده به فروش رفته و به حساب بانکی اشخاص صاحب سهم واریز خواهد گردید.