دولت به وضعیت بانکها سامان دهد

سید محمد اتابک، رئیس انجمن کارفرمایان صنعت سیمان، گفت:میزان سودهای بانکی و تسهیلات به حدی افزایش یافته که نسبت سود بانکی، به سرمایه ای که شما برای راه اندازی یک واحد صنعتی می گذارید و نسبت سودی که صنعت دارد منفی است و این یعنی سرمایه گذاری در این بخش از نظر اقتصادی جواب نمی دهد.

وی معتقد است اگر دولت یازدهم و مدیران اقتصادی این دولت به وضعیت بانک ها در کشور سامان ندهند و همچنان شاهد ناهماهنگی در این حوزه باشیم؛ توسعه در کشور تعطیل خواهد شد. اتابک می‌گوید: «‌اصلاح سیستم و نظام بانکی کشور در دولت یازدهم باید در اولویت قرار گیرد و مدیران اقتصادی دولت یازدهم باید شرایط کنونی بانک ها را سامان دهند. اگر امروز یک مشوق برای سرمایه گذاری بگذازند و فردا با مانعی جلوی توسعه را بگیرند کار به نتیجه نمی رسد، باید جلوی ناهماهنگی ها گرفته شود و سامان دادن به بانک ها باید در اولویت قرار گیرد و شرایط ارائه تسهیلات در بانک و سود تسهیلات باید اصلاح شود و اگر این اتفاقات رخ ندهد قطعا توازن اقتصادی کشور به نحوی به هم خواهد خورد که لاجرم توسعه در کشور تعطیل می شود.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به وضعیت سرمایه گذاری در حوزه صنعت و راه اندازی کارخانه ها به خصوص کارخانه های زیربنایی کشور و نگرانی در این حوزه می‌گوید: «‌در سال های گذشته شاهد بودیم هزینه نهایی ساخت ( نسبت هزینه آورده و هزینه بانکی از طریق تسهیلات و…) یک کارخانه فولاد، سیمان و… بعد از عرضه آن واحد و بنگاه در بازار سرمایه کشور، جواب می داد یعنی اگر برای ساخت کارخانه 100 میلیارد تومان هزینه می شد ارزش آن کارخانه در بازار سرمایه 120 تا 130 میلیارد تومان بود و همین موضوع هم سرمایه گذاران را به ادامه حضور در صنعت و سرمایه گذاری در این بخش تشویق می کرد، فردی که سرمایه گذاری کرده بود می دید در کنار راه اندازی واحد میزانی هم اشتغال مستمر شکل گرفته است و این هم نکته بسیار مثبتی بود ولی حالا همه این ها آسیب دیده است و روند برعکس شده است یعنی فاصله نرخ پول و سرمایه و نرخ سود صنایع در شرایطی است که وقتی در ساخت و راه اندازی یک واحد صنعتی سرمایه گذاری می کنید و آن را به بازار سرمایه عرضه می کنید می بینید که به قیمت کمتری ارزش گذاری می‌شود.»

او در ادامه درباره علت این ماجرا می‌گوید: «برای راه اندازی یک کارخانه به خصوص کارخانه های صنعتی زیربنایی هیچ کس توان اینکه کل سرمایه گذاری را از جیبش انجام دهد ندارد بلکه همه بخشی از هزینه را تامین می کنند و بخشی را نیز وام و تسهیلات بانکی می گیرند، اتفاقی که الان رخ داده این است که میزان سودهای بانکی و تسهیلات بانکی به حدی افزایش یافته که نسبت سود بانکی، به سرمایه ای که شما می گذارید و نسبت سودی که صنعت دارد منفی است و این یعنی سرمایه گذاری در این بخش از نظر اقتصادی جواب نمی دهد و اگر شما در این شرایط کارخانه ای راه اندازی کنید این بنگاه نمی تواند تولید مستمر داشته باشد زیرا توازن ندارد.»

تاریخ: 1396/06/06
منبع:سایت اتاق تهران