معرفي فرايند رسيدگي به شكايت مشتريان

 1. مقدمه:

شركت سیمان ایلام پيرو اتخاذ رويكرد مشتري محور در ارائه خدمات كاربران، بهبود كيفيت فعاليت هاي اجرايي و افزايش رضايت مشتريان و جلوگيري از وقوع مجدد شكايت اقدام به استقرار سيستم رسيدگي به شكايت مشتريان ISO 10002:2018 نموده است.

به منظور اطلاع مشتري گرامي از نحوه رسيدگي به شكايات ، در ذيل معرفي اجمالي از فرايند رسيدگي به شكايت در شركت سیمان ایلام آمده است.

خواهشمند است با ارائه نظرات خود مارا در جهت بهبود فرايند رسيدگي به شكايات ، همچنين بهبود كيفيت ساير فرايندها و خدمات و كسب رضايت روز افزون خود ، ياري فرماييد.

 1. اطلاعات فرايند رسيدگي به شكايات

1-2. واحد مسئول رسيدگي:

واحد ارتباط با مشتريان متولي رسيدگي به شكايات مشترين در  شرکت سیمان ایلام مي باشد.

2-2. نحوه طرح شكايت به يكي از طرق زير مي باشد:

 • تلفني
 • كتبي
 • حضوري
 • فرم ثبت شكايات ارائه شده

3-2. مدت زمان رسيدگي و پاسخگویی  به شكايات  خدماتی بین  2 تا 6 روز و شکایات کیفی بین 32 تا 55 روز ( در صورت نیاز به انجام آزمون) می باشد.

4-2. نحوه دريافت بازخورد از مراحل رسيدگي به شكايات

در صورت نياز شكايت كنندگان به :

 • دريافت اطلاعات از ” مراحل رسيدگي به شكايات ، تصميمات اتخاذ شده و اقدامات صورت گرفته” در خصوص شكايات مربوطه بيان نارضايتي از تصميمات اتخاذ شده
 • درخواست پاسخگويي توسط شخص خاص
 • ارائه پيشنهاد در خصوص اقدامات مورد نياز جهت رفع شكايات و ….

شكايت كنندگان مي توانند با واحد ارتباط با مشتريان شركت سیمان ایلام ا شماره تلفن هاي 08434863434

تلفن همراه مسئول رسيدگي به شكايات آقاي  اقبال کارآزمون

تماس حاصل نمايند.

5-2.ساير توضيحات:

 • تفهيم و انتقال تصميمات اخذ شده به مشتريان توسط مدیریت  کارخانه  يا فرد تعيين شده از سوي مدير عامل شركت سیمان ایلام مي باشد.
 • فرايند رسيدگي به هريك از شكايات ، پس از كسب رضايت شكايت كننده از تصميمات اتخاذ شده و اقدامات انجام شده در خصوص شكايت ايشان ، پايان خواهد يافت.
 • پس از فرجام بخشيدن به شكايت توسط واحد ارتباط با مشتريان از شكايت كننده در خصوص فرايند رسيدگي به شكايت ، نظر سنجي به عمل خواهد آمد.

لازم به ذكر است كه فرايند فوق به صورت رايگان مي باشد.